+45 45 82 58 07

banner-omroerer

LANDOX Flow booster

 

LANDOX FLOW BOOSTER er en vertikal omrører designet for brug i ringkanaler, hvor de fungere som strømningsdanner. Landox Flow Booster adskiller sig fra andre vertikale strømningsdanner ved påvirkning af hele vanddybden og ikke kun på et kegleformet udsnit.


Dette medfører en række fordele:

 

Højere beluftningseffektivitet

Landox genererer et fremadrettet flow i hele kanalens vanddybde. Dette er modsat traditionelle propeller omrører, der skaber er turbulent flow og derved forstyrrer de fine bobler, der stiger op fra diffusorerne i bundbeluftning.

 

Boblerne kolliderer med hinanden og samles derfor til større bobler, hvorved udnyttelsen af ilten reduceres, idet det er fra boblens overflade at ilten frigives til vandet. En fordobling af en bobles diameter vil betyder en reduktion på 75 % i samlet overfladeareal, hvilket naturligvis medfører en betydelig forringelse af effektiviteten.

 

Med Landox installeret som strømningsdanner, vil man kunne opnå 10-15 % større beluftnings-effektivitet sammenlignet med systemer, hvor der er installeret traditionelle propeller omrører.

 

Mindre energiforbrug

Som følge af det fremadrettede påvirkning af hele vanddybden skal Landox bruger mindre energi sammenlignet med traditionelle propeller omrører, der skal kompensere for de bagudrettede strømninger der opstår, idet den påvirker et kegleformet udsnit af vandvolumen. Størrelsen af energibesparelsen afhænger af den aktuelle tankudformning.

 

Ægte plug-flow profil

Landox skaber en ægte plug-flow profil i overensstemmelse med plug-flow modellen. Den nænsomme tilførsel af fremdriftsenergi over hele vanddybden betyder at der ikke forekommer nogen hastighedsgraduering mellem top og bund.

 

Nem vedligeholdelse

Landox Flow Booster har motor/gear placeret over vandet og dermed er inspektion og vedligeholdelse lettere end hvis enheden var neddykket. Lejet på Landox sidder også over vandet og der er kun bundstyr, hvis vanddybden er over 5,5 m. Udformning af Landox og rotationsretningen medfører at havari pga blokering af trådagtige emner ikke vil forekomme.

 

Produktansvarlig:

Ane Marie Baunsgaard

 
Brochurer:

LANDOX Flow Booster (UK)

 

 

 

 

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker et uforpligtende tilbud, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os.

Vidste du?

Leveringsomfang tilpasses kundens behov og kan bestå af:

  • Forslag til valg af egnet procesløsning
  • Fastlæggelse af grundlag for design
  • Udarbejdelse af budgetpriser og estimat af driftsomkostninger
  • Forprojektering (basic engineering)
  • Detail projektering (detailed engineering)
  • Levering af komponter
  • Installation af komponenter
  • Opstart og indkøring