+45 45 82 58 07

banner-procesteknologi

Procesteknologi

Watergroup tilbyder procesviden og design af procesanlæg indenfor en lang række områder. Omfanget af vores opgaver varierer og kan - udover design – spænde fra levering af vigtige nøglekomponenter til levering af komplette anlæg inkl. idriftsættelse og indkøring.

Vor sædvanlige samarbejdsform omkring procesdesign, er normalt, at vores kunde overdrager os en nærmere bestemt del af kundens samlede procesanlæg, som vi herefter designer og også leverer nøglekomponenter til, således at det sikres, at vor design indarbejdes i de komponenter som har vital betydning for, at processen også fungerer i den virkelige verden.

Ammoniakstripning og scrubning

Eksempler:

 • Ammoniakgenindvindingsanlæg på rejektvand fra slamafvanding
 • Ammoniak reduktion på spildevand fra røggasrensning

Røggasscrubning

 

Eksempler:

 • Røggas fra flisfyret forbrændinganlæg; Støvreduktion og varmegenindvinding fra røggas til fjernevarmevand
 • Røggas fra halmfyret forbrændinganlæg; Støv/aerosol reduktion
 • Røggas fra slamforbrændring; absorption af saltsyre

Teknisk vandanlæg med pumper, filter og trykbeholder

 

Eksempler:

 • Udløbsvand fra renseanlæg til brug for polymertilberedning
 • Udløbsvand fra renseanlæg til brug for sandvasker og skruevaskepresse
 • Brugsvand til brug for slamafvanding

Procesventilation

 

Eksempler:

 • Udsugning fra containerrum og container for ristegods
 • Udsugning fra transportører og container for afvandet spildevandslam

Hvis du har spørgsmål eller ønsker et uforpligtende tilbud, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os.

Vidste du?

Leveringsomfang tilpasses kundens behov og kan bestå af:

 • Forslag til valg af egnet procesløsning
 • Fastlæggelse af grundlag for design
 • Udarbejdelse af budgetpriser og estimat af driftsomkostninger
 • Forprojektering (basic engineering)
 • Detail projektering (detailed engineering)
 • Levering af komponter
 • Installation af komponenter
 • Opstart og indkøring